VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1.provozovatel: služba rozvoz 49 je provozována společností frere s.r.o., sídlem československé armády 208/49, ostrava, 715 00, ičo: 29384630, zapsané u krajského soudu v ostravě pod spisovou značkou c 37955

2.call centrum zajišťuje přijímání objednávek a zákaznickou podporu na tel. č. 725 812 238 každý den (pondělí – neděle) od 11.00 do 20.00. call centrum poskytuje informace ke službě rozvoz 49, provádí objednávky, poskytuje informace o produktech a akcích provozovatele.

3. společnost comgate payments, a.s. ič: 279 24 505, zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v praze, oddíl b., vložka 17614 (dále jen společnost) je poskytovatelem platebních služeb dle zákona č. 370/2017 sb., o platebním styku  se sídlem v praha 7 – holešovice, jankovcova 1596/14a, poskytovatel služby online platby.

4.  rozvoz 49 znamená službu provozovatele, která umožňuje zákazníkům objednávku, nákup a doručení produktů restaurace 49 prostřednictvím webové stránky, call centra, či aplikace. dostupnost služby rozvoz 49 se může měnit v návaznosti na restauraci 49, ze které je realizována. při vytváření Objednávky bude dostupnost služby rozvoz 49 vždy ověřena.

5. kupující je osoba, která využívá službu rozvoz 49 bez registrace.

6. zákazník znamená osobu, která využívá službu rozvoz 49 po registraci na webové stránce či v aplikaci.

7. registrace znamená okamžik, kdy se kupující registruje na webové stránce, či v aplikaci a vytvoří účet zákazníka. prostřednictvím tohoto účtu může vytvářet objednávky, editovat své údaje a sledovat stav objednávky.

8. registrační údaje jsou údaje povinně poskytnuté v rámci registrace, to je oslovení, jméno, příjmení, heslo, emailová adresa, adresa, datum narození, telefonní číslo.

9. účet je účet zákazníka, který provedl registraci, kde jsou obsaženy údaje zákazníka a informace o stavu aktuální objednávky a informace o předchozích objednávkách.

10. objednávka je objednávka produktů restaurace 49 prostřednictvím webové stránky, účtu na webové stránce, prostřednictvím call centra, či aplikace. předmětem objednávky mohou být pouze produkty uvedené v nabídce rozvoz 49 na webové stránce, či v aplikaci. minimální hodnota objednávky je 150 Kč (nezahrnuje poplatek za doručení).

11. Objednávka bez Registrace je vytvoření objednávky bez vytvoření Účtu Zákazníka, prostřednictvím Call centra, Webové stránky či prostřednictvím Aplikace. Kupující vytvoří Objednávku poskytnutím údajů: oslovení, jméno, příjmení, adresa doručení, email, telefonní číslo.

12. Webová stránka znamená webovou stránku ROZVOZ 49 HYPERLINK „http://www.ctyricetdevet.cz“www.ctyricetdevet.cz, kde lze provést Registraci, Objednávku, upravit Registrační údaje či sdělit další informace.

13. Transakce znamená vytvoření jakékoli Objednávky a její Platbu.

14. Platba je zaplacení Objednávky. Platba může být provedena prostřednictvím služby ComGate, v hotovosti u Řidiče pouze v zákonné měně ČR, platební kartou u Řidiče, formou stravenek (papírová i elektronická verze), žádný další způsob Platby není akceptovatelný.

15. Řidič je osoba převážející Objednávku z restaurace Provozovatele k Zákazníkovi či Kupujícímu inkasující Platbu pro Provozovatele.

16. Lokality místa určená Provozovatelem, do kterých je možné doručit Objednávku. Lokality se mohou měnit na základě rozhodnutí Provozovatele.  ROZVOZ 49 není dostupná na celém území České republiky.

17. Produkt je zboží uvedené v speciální nabídce  ROZVOZ 49.

18.Produkt Rozvoz 49 je zboží uvedené v speciální nabídce služby

19. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje při načtení Webové stránky do počítače uživatele (či jiného zařízení s přístupem na web) a které jsou spojená s používáním Webových stránek; tyto soubory umožňují rozpoznat uživatelův webový prohlížeč a zobrazit Webové stránky přizpůsobené jeho preferencím. Cookies obvykle obsahují název Webové stránky, ze které pocházejí, informaci o „životnosti“ (tzn. jak dlouho budou uloženy jako platné v zařízení Uživatele) a specifický kód, sestavený zpravidla z náhodně vygenerovaného jedinečného alfanumerického řetězce.

20. Aplikace znamená mobilní aplikaci 49 umožňující Zákazníkovi či Kupujícímu využívat službu ROZVOZ 49. V Aplikaci lze provést Registraci, Objednávku, Platbu, upravit Registrační údaje či sdělit další informace.

II. Všeobecná ustanovení

1. ROZVOZ 49 je dostupná pouze pro určité Lokality.

2. Seznam Lokalit podléhá změnám, dostupnost Lokality je Kupujícímu či Zákazníkovi sdělena až při vytváření Objednávky.

3. ROZVOZ 49 je poskytována pouze fyzickým osobám straším 18 let. Osoby mladší 18 let mohou službu ROZVOZ 49 využívat se souhlasem zákonného zástupce.

4. Služba ROZVOZ 49 je zpoplatněna částkou 49,- Kč  za doručení každé Objednávky. Poplatek může být změněn na základě lokality objednání, obsahu objednávky, složení objednávky, času doručení či způsobu objednání. V případě změny poplatku za dopravu je o ceně dopravy a pravidlech pro změnu poplatku kupující či zákazník informován před potvrzením či zaplacením objednávky.

III. Objednávka bez Registrace

1. Kupující může na Webové stránce, prostřednictvím Call centra, nebo prostřednictvím Aplikace vytvořit Objednávku bez Registrace tím, že sdělí oslovení, jméno, příjmení, město, ulici a číslo popisné a číslo bytu pro doručení Objednávky, telefonní číslo, email, vybrané Produkty a způsob Platby.

2. Dostupnost ROZVOZ 49 na zadané adrese je ověřována automaticky při provádění Objednávky. Pokud není adresa v okruhu aktuálních Lokalit ROZVOZ 49, je Kupující automaticky informován o nemožnosti doručení Objednávky.

3. Objednávka je dokončena po sdělení místa doručení, kontaktních údajů, seznamu Produktů, souhlasem se Všeobecnými podmínkami a výběrem způsobu Platby.

IV. Registrace

1. 1. Vyplněním registračního formuláře na Webové stránce, či v Aplikaci je provedena Registrace a vytvořen Účet Zákazníka.

2. Pro dokončení Registrace je nutné, aby Zákazník potvrdil správnost Registračních údajů kliknutím na odkaz v automaticky zaslané zprávě na email uvedený v Registraci.

3. Pomocí Účtu je možné vytvářet Objednávky, sledovat stav Objednávek a měnit Registrační údaje Zákazníka.

4. Registraci může provést pouze osoba starší 18 let.

5. Registrační údaje jsou užívány pouze pro účely uskutečnění Objednávky.

6. Uvedl-li Zákazník při Registraci své telefonní číslo, obdrží po provedení Objednávky na toto telefonní číslo potvrzovací krátkou textovou zprávu (tzv. sms).

V. Objednávka s Registrací

1. Zákazník se po provedení Registrace přihlásí na Webovou stránku, či v Aplikaci do svého Účtu.

2. Zákazník zvolí adresu doručení Objednávky ve svém Účtu ze seznamu uložených adres, zvolí Produkt, způsob Platby a potvrdí dokončení Objednávky stisknutím tlačítka „Potvrdit objednávku“.

3. Objednávka je dokončena pokud došlo ke splnění všech výše uvedených kroků.

4. Dostupnost ROZVOZ 49 na zadané adrese je ověřována automaticky při provádění Objednávky. Pokud není adresa v okruhu aktuálních Lokalit ROZVOZ 49, je Kupující automaticky informován o nemožnosti doručení Objednávky.

5. Zákazník má možnost informovat se o alergenech obsažených v Produktech v příslušné záložce na Webové stránce či v Aplikaci.

VI. Přijetí Objednávky Provozovatelem

1. Splněním kroků uvedených v článku III. nebo článku V. těchto Všeobecných podmínek je Objednávka přijata Provozovatelem k vyřízení.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo potvrdit platnost a správnost Objednávky telefonicky kontaktováním Zákazníka na telefonním čísle, které poskytl při Registraci, případně Kupujícího pokud je Objednávka vytvářena bez Registrace.

VII. Doručení Objednávky

1. Objednávka bude doručena na adresu zvolenou Kupujícím či Zákazníkem a to k prvním uzamykatelným dveřím na adrese místa doručení.

2. Objednávku doručí Řidič.

3. Kupující či Zákazník je povinen si Objednávku při převzetí řádně překontrolovat co do počtu a druhu objednaných Produktů ROZVOZ 49.

4. Pakliže Kupující či Zákazník nezvolil online způsob Platby (PayU), je povinen uhradit cenu Objednávky Řidiči při předání Objednávky. A to v hotovosti nebo platební kartou.

5. Součástí Objednávky je i účtenka.

6. Zákazník či Kupující se může u Řidiče informovat o alergenech obsažených v Produktech.

VIII. Reklamace a stížnosti v rámci ROZVOZ 49

1. Kupující či Zákazník je povinen si Objednávku při převzetí řádně překontrolovat.

2. Kupující či Zákazník je povinen si při Platbě překontrolovat vrácenou hotovost, na pozdější reklamace nebude brán ohled.

3. Stížnosti netýkající se obsahu Objednávky a vrácené hotovosti může Kupující či Zákazník zaslat na emailovou adresu ctyricetdevet@yahoo.com či zavolat na tel. č. 725 812 238

4. Stížnost musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas události, který je předmětem stížnosti, číslo Objednávky, kontakt stěžovatele a stručný popis události.

IX. Call centrum

1. Call centrum vytváří Objednávky na základě pokynů Kupujícího po zadání údajů potřebných ke vzniku Objednávky bez Registrace, odpovídá na dotazy ohledně ROZVOZ 49, informuje Kupujícího o alergenech obsažených v Produktech, řeší stížnosti a informuje Kupujícího o akcích Provozovatele a o Produktech.

2. Call centrum je dostupné na telefonním čísle: 725 812 238 každý den (pondělí – neděle) od 11.00 do 20.00.

X. Aplikace

1. Aplikace umožňuje Zákazníkovi či Kupujícímu využívat službu ROZVOZ 49. V Aplikaci lze provést Registraci, Objednávku, Platbu, upravit Registrační údaje či sdělit další informace.

2. Aplikace je dostupná v Google Play store a v AppStore pod názvem čtyřicetdevět.

XI. Cookies

1. Soubory Cookies pomáhají k rychlejšímu a efektivnějšímu prohlížení Webových stránek a přizpůsobují zobrazování Produktů a dalšího obsahu individuálním zájmům a specifickým potřebám uživatele. Soubory Cookies jsou využívány k sestavování anonymních agregovaných statistik, jež umožňují pochopit, jakým způsobem uživatelé Webové stránky používají, a optimalizovat tak jejich strukturu a obsah. Tyto soubory a statistiky neobsahují žádné ztotožňující údaje a jejich prostřednictvím nelze konkrétního uživatele identifikovat.

2. Provozovatel používá dva typy souborů Cookies – „relační“ a „permanentní“. Relační Cookies jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v uživatelově zařízení do té doby, než se odhlásí z Webové stránky nebo uzavře aplikaci (webový prohlížeč). Naproti tomu permanentní Cookies zůstávají v uživatelově zařízení buď po dobu definovanou v parametrech dané Cookie, nebo dokud je uživatel sám nevymaže.

3. Informace získané používáním Cookies mohou být shromažďovány pouze za účelem zprostředkování a plnění určitých uživatelských funkcí. Tato data jsou šifrována způsobem, který neumožňuje přístup neoprávněným osobám.

4. Obecně platí, že aplikace používaná k prohlížení Webových stránek ve výchozím nastavení umožňuje na uživatelově zařízení ukládat soubory Cookies. Tento režim lze změnit buď úplným zablokováním Cookies v nastavení Webového prohlížeče, nebo jejich částečným omezením – uživatel je pak informován pokaždé, kdy jeho zařízení Cookies ukládá. Podrobnější informace o možnostech a způsobech zacházení s Cookies jsou dostupné v nastavení aplikace (webovém prohlížeči).

5. Omezení používání či úplné zablokování Cookies může ovlivnit průběh některých funkcí, které jsou na Webových stránkách dostupné.

XII. Odpovědnost, řešení sporů

1. Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k správnému a stálému fungování  ROZVOZ 49. Současně si vyhrazuje právo upravit, zrušit, pozastavit či blokovat využití jakékoli části služby ROZVOZ 49, a to kdykoli a bez uvedení důvodů. Současně si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoli službu ROZVOZ 49 ukončit.

2. Provozovat se zavazuje, že jakákoli změna části služby ROZVOZ 49 nebude mít vliv na již vytvořené Objednávky.

3. Všechny změny ROZVOZ 49 budou včas uveřejněny v těchto Všeobecných podmínkách.

4. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním ROZVOZ 49.

5. Provozovatel současně nenese odpovědnost za škody vzniklé z ROZVOZ 49, které vznikly v souvislosti s událostmi, které nebylo možné předvídat ani jim zabránit při vynaložení největšího úsilí (vyšší moc).

6. Provozovatel se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, aby informace poskytované Kupujícím a Zákazníkům na Webových stránkách, v Aplikaci a prostřednictvím Call centra byly správné a včasné.

7. Webové stránky či Aplikace mohou odkazovat na obsah umístěný na jiných webových stránkách. To však neznamená, že je Provozovatel odpovědný za obsah takových webových stránek a se stanovisky tam uvedenými souhlasí.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je systém, který při řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli umožňuje alternativní postup mimo klasickou soudní cestu. V případě nespokojenosti se Zákazník či Zákazník může se svým podnětem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce jako příslušný orgán státního dozoru. Česká obchodní inspekce má k dispozici potřebné informace o alternativním postupu, kterým může Zákazník či Kupující spor řešit. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové adrese České obchodní inspekce: HYPERLINK „http://www.coi.cz“www.coi.cz.

XV. Závěrečné ustanovení

1. Provedením Objednávky Kupující či Zákazník prohlašuje, že se s těmito Všeobecnými podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

2. Všechny záležitosti neobsažené v těchto Všeobecných podmínkách budou řešeny příslušnými právními předpisy České republiky.

3. Tyto Všeobecné podmínky jsou dostupné v Aplikaci a na Webové stránce. Na žádost Kupujícího či Zákazníka bude Provozovatelem poskytnuta tištěná verze těchto Všeobecných podmínek.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tyto Všeobecné podmínky. Všechny změny Všeobecných podmínek budou účinné jejich zveřejněním v Aplikaci a na Webové stránce.

5. Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné dnem 1.5.2020.

V Ostravě dne 1.5.2022

cs_CZ